دلتنگـــــــــــــــــم

دختــــــــــــــــــــــــرتنها

گریه شاید زبان ضعف باشد


شاید کودکانه، شاید بی غرور


اما هروقت گونه هایم خیس میشود، می فهمم


نه ضعیفم،نه کودکم ،بلکه پر از احساسم…

طبقه بندی: جملات عاشقانه، عكس های عاشقانه،
برچسب ها:جملات عاشقانه_بروزترین وبلاگ_جلفترین وبلاگ_زیباترین وبلاگ_عاشقانه ترین وبلاگ، دوست، دوست داشتن، عشقول_عشق_عاشقانه های من وما، آرزو، عكسهای عاشقانه_جملات عاشقانه، عشقولانه ترین وبلاگ،

[ شنبه 30 آذر 1392 ] [ 11:24 ق.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


گاهی دلم از هر چه آدم است می گیرد


گاهی دلم دو کلمه حرف مهربانانه می خواهد


نه به شکل دوستت دارم و یا نه به شکل بی تو میمیرم


ساده باشد، مثل: دلتنگ نباش، فردا روز دیگریست.

طبقه بندی: عكس های عاشقانه، جملات عاشقانه،
برچسب ها:جملات عاشقانه_بروزترین وبلاگ_جلفترین وبلاگ_زیباترین وبلاگ_عاشقانه ترین وبلاگ، دوست، دوست داشتن، عشقول_عشق_عاشقانه های من وما، آرزو، عكسهای عاشقانه_جملات عاشقانه، عشقولانه ترین وبلاگ،

[ شنبه 30 آذر 1392 ] [ 11:21 ق.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


[ شنبه 30 آذر 1392 ] [ 11:14 ق.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]امروز که آیینه جوابش سنگ است


در زهن زمانه عشق هم بی رنگ است


هرکس که نداند تو خودت میدانی


آری به خدا دلم برایت تنگ است …

طبقه بندی: جملات عاشقانه، عكس های عاشقانه،
برچسب ها:جملات عاشقانه_بروزترین وبلاگ_جلفترین وبلاگ_زیباترین وبلاگ_عاشقانه ترین وبلاگ، دوست، دوست داشتن، عشقول_عشق_عاشقانه های من وما، آرزو، عكسهای عاشقانه_جملات عاشقانه، عشقولانه ترین وبلاگ،

[ شنبه 30 آذر 1392 ] [ 11:09 ق.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


پــــلاک


کوچـــه ، حـــتــــی آدرس

خانـــــه ام را عـــــوض کــرده ام

چه فایــــده ،

یــــاد تــــــــــــــو

در پــــرت تــــرین خیـــابـــان های

این شـــهــــر هـــم مـــــرا به راحــتــی

پـــیــــدا می کـــنـــد…
.طبقه بندی: جملات عاشقانه، عكس های عاشقانه،
برچسب ها:جملات عاشقانه_بروزترین وبلاگ_جلفترین وبلاگ_زیباترین وبلاگ_عاشقانه ترین وبلاگ، دوست، دوست داشتن، عشقول_عشق_عاشقانه های من وما، آرزو، عكسهای عاشقانه_جملات عاشقانه، عشقولانه ترین وبلاگ،

[ شنبه 30 آذر 1392 ] [ 11:07 ق.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]

نمی دانم


چرا امشب واژه هایم


خیس شده اند . . .


مثل ِ آسمانی که امشب


می بارد …


و اینک باران


بر لبه ی ِ پنجره ی ِ احساسم


می نشیند


و چشمانم را نوازش می دهد …


تا شاید از لحظه های ِ دلتنگی


گذر کنم…

طبقه بندی: جملات عاشقانه، عكس های عاشقانه،
برچسب ها:جملات عاشقانه_بروزترین وبلاگ_جلفترین وبلاگ_زیباترین وبلاگ_عاشقانه ترین وبلاگ، دوست، دوست داشتن، عشقول_عشق_عاشقانه های من وما، آرزو، عكسهای عاشقانه_جملات عاشقانه، عشقولانه ترین وبلاگ،

[ شنبه 30 آذر 1392 ] [ 11:05 ق.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


قول داده اَم…


گاهـــی


هَر اَز گاهـــی


فانـــوس یادَت را


میان ایـن کوچه ها بـی چراغ و بـی چلچلـه، روشَـن کنَم


خیالـت راحـَــت! مَـن هَمان منـــَــم؛


هَنوز هَم دَر این شَبهای بـی خواب و بـی خاطـــِره


میان این کوچـه های تاریک پَرسـه میزَنـَم


اَما بـه هیچ سِتاره‌ی دیگـَری سَلام نَخواهــَـم کَرد…


خیالَت راحَت !

طبقه بندی: جملات عاشقانه، عكس های عاشقانه،
برچسب ها:جملات عاشقانه_بروزترین وبلاگ_جلفترین وبلاگ_زیباترین وبلاگ_عاشقانه ترین وبلاگ، دوست، دوست داشتن، عشقول_عشق_عاشقانه های من وما، آرزو، عكسهای عاشقانه_جملات عاشقانه، عشقولانه ترین وبلاگ،

[ شنبه 30 آذر 1392 ] [ 11:01 ق.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]

هنوز هســــــــت!


عشق واقعی را میگویم…


خیانت هست،دروغ هست، بازی با دل هم هست، درست…!


ولی یه جایی گوشه ی پاک دله بعضیا،


به دور از گناه ها و بدی ها،


هنوز هم هســــــت عشق واقعی…

طبقه بندی: جملات عاشقانه، عكس های عاشقانه،
برچسب ها:جملات عاشقانه_بروزترین وبلاگ_جلفترین وبلاگ_زیباترین وبلاگ_عاشقانه ترین وبلاگ، دوست، دوست داشتن، عشقول_عشق_عاشقانه های من وما، آرزو، عكسهای عاشقانه_جملات عاشقانه، عشقولانه ترین وبلاگ،

[ شنبه 30 آذر 1392 ] [ 11:00 ق.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


خدایا دلم که برایت تنگ می شود با آنکه می دانم همه جا هستی


 اما به آسمان نگاه می کنم چرا که آسمان سه نشانه از تو دارد :


بی انتهاست ، بی دریغ است و چون یک دست مهربان همیشه بالای سرماست !

طبقه بندی: جملات عاشقانه، عكس های عاشقانه،
برچسب ها:جملات عاشقانه_بروزترین وبلاگ_جلفترین وبلاگ_زیباترین وبلاگ_عاشقانه ترین وبلاگ، دوست، دوست داشتن، عشقول_عشق_عاشقانه های من وما، آرزو، عكسهای عاشقانه_جملات عاشقانه، عشقولانه ترین وبلاگ،

[ شنبه 30 آذر 1392 ] [ 10:56 ق.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]

وقتی خوشحالی ، دوست داری به کسی برسی که خیلی دوسش داری …اما وقتی ناراحتی ، دوست داری به کسی برسی که خیلی دوسِت داره …


طبقه بندی: جملات عاشقانه، عكس های عاشقانه،
برچسب ها:جملات عاشقانه_بروزترین وبلاگ_جلفترین وبلاگ_زیباترین وبلاگ_عاشقانه ترین وبلاگ، دوست، دوست داشتن، عشقول_عشق_عاشقانه های من وما، آرزو، عكسهای عاشقانه_جملات عاشقانه، عشقولانه ترین وبلاگ،

[ شنبه 30 آذر 1392 ] [ 10:26 ق.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]

دفتر عشـــق كه بسته شـد
دیـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــــــــدم
خونـم حـلال ولـی بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون
به پایه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
اونیكه عاشـق شده بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
بد جوری تو كارتو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
برای فاتحه بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
حالا باید فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
بـه نـام تـو سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زدم
غــرور لعنتی میگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
بازی عشـــــقو بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
از تــــو گــــله نمیكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
از دســـت قــــلبم شاكیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
چــرا گذشتـــم از خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم
چــــــــراغ ره تـاریكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیم
دوسـت ندارم چشمای مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
چه خوب میشه تصمیم تــــــــــــــــــــــــــــــــو
آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه
دسـت و دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه
بزن تیر خـــــــــــــــــلاص رو
ازاون كه عاشقـــت بود
بشنواین التماسرو
...............
.........
....
.


طبقه بندی: جملات عاشقانه، عكس های عاشقانه،
برچسب ها:جملات عاشقانه_بروزترین وبلاگ_جلفترین وبلاگ_زیباترین وبلاگ_عاشقانه ترین وبلاگ، دوست، دوست داشتن، عشقول_عشق_عاشقانه های من وما، آرزو، عكسهای عاشقانه_جملات عاشقانه، عشقولانه ترین وبلاگ،

[ چهارشنبه 27 آذر 1392 ] [ 09:26 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]

میترسم بمیرم و نتوانم تو را در آغوش بگیرمنگذار که با حسرت یک لحظه گرفتن دستهایت بمیرم.


میترسم بمیرم و نتوانم به تو ثابت کنم که عاشقت هستم ،


میترسم روزی بیایی و بگویی که من لایقت نیستم.


مرا در حسرت عشقت نگذار ، بگذار تا زنده ام تو را حس کنم ،


تو را در آغوش بگیرم و نوازش کنم.


میترسم بمیرم و نتوانم لبهایت را ببوسم ، نمیخواهم در حسرت طعم شیرین لبهایت بسوزم.


دنیا بی وفاست ، می ترسم این دنیای بی وفا مرا از تو بگیرد، میترسم همین روزها قلبم آرام بمیرد.


بگذار در این دو روز دنیا به اندازه ی یک دنیا نگاهت کنم ، بگذار به


 اندازه ی یک عمر تو را در آغوش بگیرم و با تو درد دل کنم.


میترسم همین لحظه ، همین فردا ، همین روزها لحظه ی مرگم فرا رسد.


یک مرگ پر از حسرت ، یک مرگ پر از آرزو و امید.


تنها حسرت و آرزوی من در آن لحظه تویی و حضورت در کنارم است.


تنها حسرت من در آن لحظه نگاه به چشمهای زیباست است.


در این دو روز دنیا بیا در کنارم ، از عشق بگو برایم ، گرچه سیر نمیشوم


 از لحظه های با تو بودن، اما هیچگاه نمیمانم در حسرت عشقت.

طبقه بندی: جملات عاشقانه، عكس های عاشقانه،
برچسب ها:جملات عاشقانه_بروزترین وبلاگ_جلفترین وبلاگ_زیباترین وبلاگ_عاشقانه ترین وبلاگ، دوست، دوست داشتن، عشقول_عشق_عاشقانه های من وما، آرزو، عكسهای عاشقانه_جملات عاشقانه، عشقولانه ترین وبلاگ،

[ چهارشنبه 27 آذر 1392 ] [ 09:21 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


من از تمام آسمان یک باران را میخواهم…


از تمام زمین یک خیابان را…و از تمام تو…یک دست که قفل شود در دست من…

طبقه بندی: جملات عاشقانه، عكس های عاشقانه،
برچسب ها:جملات عاشقانه_بروزترین وبلاگ_جلفترین وبلاگ_زیباترین وبلاگ_عاشقانه ترین وبلاگ، دوست، دوست داشتن، عشقول_عشق_عاشقانه های من وما، آرزو، عكسهای عاشقانه_جملات عاشقانه، عشقولانه ترین وبلاگ،

[ چهارشنبه 27 آذر 1392 ] [ 09:14 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]

دل درد گرفته ام ان قدر که فنجـــــ ـــان های


قهــــــــــــــــــــــوه را سرکشیده ام


امـــــــــــــا…


تو تــــــــــــــه هیچکدام نبودی…
طبقه بندی: جملات عاشقانه، عكس های عاشقانه،
برچسب ها:جملات عاشقانه_بروزترین وبلاگ_جلفترین وبلاگ_زیباترین وبلاگ_عاشقانه ترین وبلاگ، دوست، دوست داشتن، عشقول_عشق_عاشقانه های من وما، آرزو، عكسهای عاشقانه_جملات عاشقانه، عشقولانه ترین وبلاگ،

[ چهارشنبه 27 آذر 1392 ] [ 09:10 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]

درد می کشم ، درد !


 هم تلخ است هم ارزان


هم گیراییش بالاست !


 هم اینکه تابلو نمی شوم و رفیقی


که مرا به درد معتاد کرد


ناباب نبود ،


اتفاقا باب باب بود فقط نگفته بود که


ماندنی نیست ، همین . . .طبقه بندی: جملات عاشقانه، عكس های عاشقانه،
برچسب ها:جملات عاشقانه_بروزترین وبلاگ_جلفترین وبلاگ_زیباترین وبلاگ_عاشقانه ترین وبلاگ، دوست، دوست داشتن، عشقول_عشق_عاشقانه های من وما، آرزو، عكسهای عاشقانه_جملات عاشقانه، عشقولانه ترین وبلاگ،

[ چهارشنبه 27 آذر 1392 ] [ 09:06 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


[ چهارشنبه 27 آذر 1392 ] [ 09:05 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


107.jpgمهم نیست ڪه دیگر بآشـے یآ نه...مهم نیست ڪه دیگر دوسم دآشته بآشـے یآ نهمهم نیست ڪه دیگر مرآ به خآطر بیآورے یآ نهمهم نیست ڪه دیگر تورآ بآ دیگرے میبینم یآ نهمهم اینست ڪه زمآنے که تنهآ میشوے ....زمــآنـے ڪه دلت گرفت چگونه و با چه رویـےسر به آسماטּ بلند میڪنـے و میگویـے :خدآیا مـטּ ڪه گنآهـے نڪردم ... پس چه شد


طبقه بندی: جملات عاشقانه، عكس های عاشقانه،
برچسب ها:جملات عاشقانه_بروزترین وبلاگ_جلفترین وبلاگ_زیباترین وبلاگ_عاشقانه ترین وبلاگ، دوست، دوست داشتن، عشقول_عشق_عاشقانه های من وما، آرزو، عكسهای عاشقانه_جملات عاشقانه، عشقولانه ترین وبلاگ،

[ چهارشنبه 27 آذر 1392 ] [ 09:00 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


[ چهارشنبه 27 آذر 1392 ] [ 08:59 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


[ چهارشنبه 27 آذر 1392 ] [ 08:57 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


[ چهارشنبه 27 آذر 1392 ] [ 08:56 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


[ چهارشنبه 27 آذر 1392 ] [ 08:55 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


اس ام اسسختـــه اسمش رو از گوشیت پاک کنیسختــهsms هاشو پاک کنی..


اما خیلی سختــــــ ترههر وقتsms میاد اولیـــن نفر اون بیاد تو ذهنت!!!
طبقه بندی: جملات عاشقانه، عكس های عاشقانه،
برچسب ها:جملات عاشقانه_بروزترین وبلاگ_جلفترین وبلاگ_زیباترین وبلاگ_عاشقانه ترین وبلاگ، دوست، دوست داشتن، عشقول_عشق_عاشقانه های من وما، آرزو، عكسهای عاشقانه_جملات عاشقانه، عشقولانه ترین وبلاگ،

[ چهارشنبه 27 آذر 1392 ] [ 08:53 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


65575893621807295022.jpg


دارم فکر می کنمــــــــ ــــــچقدر خوب می شـــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــــد


نزدیک صورتم نفس می کشــــــــــــ ــــــ ــــــــیدی


می دانـــــــ ــــــ ـــــــــی؟?


من رک تر از آنمــ ــــــ ــــ ــــ


که نبوسمتــــــــــــــــــــــ


طبقه بندی: جملات عاشقانه، عكس های عاشقانه،
برچسب ها:جملات عاشقانه_بروزترین وبلاگ_جلفترین وبلاگ_زیباترین وبلاگ_عاشقانه ترین وبلاگ، دوست، دوست داشتن، عشقول_عشق_عاشقانه های من وما، آرزو، عكسهای عاشقانه_جملات عاشقانه، عشقولانه ترین وبلاگ،

[ چهارشنبه 27 آذر 1392 ] [ 08:48 ب.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


یه نگاه به کفش های قشنگت کن دو عاشق ؛

 

 دو یار که بدون هم جایی نمیرن با هم خاکی  

 

میشن با هم میرن زیر بارون ؛

 

 اگه یکی فدا شد دیگری هم فدا میشه ؛

 

کاش آدمها از کفشاشون یاد میگرفتند رسم وفاداری و عشق رو


طبقه بندی: جملات عاشقانه، عكس های عاشقانه،
برچسب ها:جملات عاشقانه_بروزترین وبلاگ_جلفترین وبلاگ_زیباترین وبلاگ_عاشقانه ترین وبلاگ، دوست، دوست داشتن، عشقول_عشق_عاشقانه های من وما، آرزو، عكسهای عاشقانه_جملات عاشقانه، عشقولانه ترین وبلاگ،

[ شنبه 23 آذر 1392 ] [ 11:15 ق.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


[ شنبه 23 آذر 1392 ] [ 11:06 ق.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


[ شنبه 23 آذر 1392 ] [ 11:05 ق.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


مَـــن کـــه غَریبـــــم


روزی میــرسَد


بـــی هیــــچ خَبـــَـــری


بــآ کولـــــه بــــآر تَنهـــآییـَم


دَر جـــآده هــآی بـی انتهــــآی ایـن دنیــآی عَجیـــــب


رآه خــــوآهم افتـــــآد


مَـــن کـــه غَریبـــــم


چـــه فَــــرقی دآرد کجـــــآی ایـــن دنیــــــآ بـآشــــم


همــه جــــآی جهــــآن تنهـــــآیی بــــآ مَـــن است…طبقه بندی: جملات عاشقانه، عكس های عاشقانه،
برچسب ها:جملات عاشقانه_بروزترین وبلاگ_جلفترین وبلاگ_زیباترین وبلاگ_عاشقانه ترین وبلاگ، دوست، دوست داشتن، عشقول_عشق_عاشقانه های من وما، آرزو، عكسهای عاشقانه_جملات عاشقانه، عشقولانه ترین وبلاگ،

[ شنبه 23 آذر 1392 ] [ 11:01 ق.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]
این گرمای  عشق


و عشق  سخن بی انتهاست


شروعش عاشقانه


راهش مشتاقانه


و   سرودش  همچون رنگین کمان زیبای با تو بودن


و پایانش ,  با تو بودن 


آنگاه که در لای تک تک  بوسه های مستانه ام 


در تو محو می شوم


ای آروزی بودن   و   ای مایه آرامشم


دوستت دارم  دلشی دل آرامم


طبقه بندی: جملات عاشقانه، عكس های عاشقانه،
برچسب ها:جملات عاشقانه_بروزترین وبلاگ_جلفترین وبلاگ_زیباترین وبلاگ_عاشقانه ترین وبلاگ، دوست، دوست داشتن، عشقول_عشق_عاشقانه های من وما، آرزو، عكسهای عاشقانه_جملات عاشقانه، عشقولانه ترین وبلاگ،

[ شنبه 23 آذر 1392 ] [ 10:45 ق.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]نمیدونم این روزهام چطور میگذره فقط میدونم  که میگذره.با ابهام،با یک گیجی ممتد،با

خلسه ای بی پایان....شاید به آرامش قبل از طوفان بیشتر شبیه باشه. میدونم قراره

طوفانی در درونم اتفاق بیفته اما هیچ ذهنیتی در موردش ندارم..
.

طبقه بندی: جملات عاشقانه، عكس های عاشقانه،
برچسب ها:جملات عاشقانه_بروزترین وبلاگ_جلفترین وبلاگ_زیباترین وبلاگ_عاشقانه ترین وبلاگ، دوست، دوست داشتن، عشقول_عشق_عاشقانه های من وما، آرزو، عكسهای عاشقانه_جملات عاشقانه، عشقولانه ترین وبلاگ،

[ شنبه 23 آذر 1392 ] [ 10:40 ق.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]سالها...


پنهانت کرده بودم


در سبزینه آن گیاهی که در


کالی احساسم روئیده بود


احساسم را کشتم


در هیاهوی نوبری بلوغ


و دچارت شدم در ناهوشیاری تنم


خواستنم ریشه در ابدیت داشت


سالها...


من ندانستم تو


عشق از " گلشن امروز " میخواهی


و بودن از " خوشه الان " میچینی...


طبقه بندی: جملات عاشقانه، عكس های عاشقانه،
برچسب ها:جملات عاشقانه_بروزترین وبلاگ_جلفترین وبلاگ_زیباترین وبلاگ_عاشقانه ترین وبلاگ، دوست، دوست داشتن، عشقول_عشق_عاشقانه های من وما، آرزو، عكسهای عاشقانه_جملات عاشقانه، عشقولانه ترین وبلاگ،

[ شنبه 23 آذر 1392 ] [ 10:37 ق.ظ ] [ آرزو جون ]

[ نظرات() ]


.: تعداد کل صفحات 4 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

آپلود عكس

[ طراح قالب: آوازک | Theme By Avazak.ir | rss ]
مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات